svfbil
Stockby vägförening


Lagar


Upphörandet av lagen om enskilda vägar (EVL) berör Stockby vägförening som kommer att omfattas av anläggningslagens (AL) och samfällighetslagens regler. Namnet "vägförening" kommer dock att vara kvar.

Nya stadgar bygger på Lantmäteriets normalstadgar. Vägföreningen och lantmäteriet har i detta arbete även tagit hjälp av Närlunda Vägförening.

Taxeringsvärden kommer inte att vara grund för vägavgifter efter 2003-01-01. Istället kommer schabloniserade andelstal att införas. Det blir ett mindre antal varianter än tidigare. För de allra flesta innebär det mindre ändringar uppåt eller nedåt i avgiften till vägföreningen.

Externa vägföreningar ansluts med någon form av slitageavgift.


Stockby vägförening finns i Stenhamra i Ekerö kommun.