svfbil
Stockby vägförening


Dygnet runt telefon 08-560 442 73

Telefonen är kopplad till en dygnet runt svarstjänst som ser till att vidareförmedla Ditt ärende till ansvarig person i vägföreningens styrelse. 

 

Verksamhetsfrågor Besvaras av föreningens Ordförande

Vägfrågor

Besvaras av föreningens Vägmästare 

Belysning

Besvaras av föreningens Belysningsansvarige 

Felanmälan belysning kan du göra direkt till vår entreprenör Bogfelts;

Du kan också ringa Bogfelts, 
tel. 08-7325713 

Grönområden

Besvaras av föreningens Grönområdesansvarige 

Ekonomi

Besvaras av föreningens Ekonomiansvarige 

 

 

Inom vägföreningens ansvarsområde har Vägverket ansvar för Stenhamravägen och Solbackavägen. Synpunkter på eller anmärkningar mot skötseln på dessa vägar framförs till Vägverket.

Ekerö kommun har ansvar för infartsvägen till Uppgårdsskolan med tillhörande parkeringsplats, parkeringsplats vid Stenhamraskolan samt gång- och cykelvägen som leder ut från Stenhamraskolan till gång- och cykelvägen vilken löper utmed bostadsområdet Lupingränd. Synpunkter på eller anmärkningar mot skötseln på dessa vägar och platser framförs till Ekerö Kommun på tel. 08-560 391 00.


Stockby vägförening finns i Stenhamra i Ekerö kommun.